Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Teemme työtä yhdessä, autamme toisiamme ja samalla myös itseämme.

KOKO MAAILMA

Maailmanlaajuisen Emmaus-liikkeen tavoite on, että ihmiset kaikkialla maailmassa saisivat elää rauhassa erilaisina mutta tasa-arvoisina. Yhteisöllisyys ja yksilön ainutlaatuisuus ovat toiminnan lähtökohtia.

Maailman nykyisten 337 Emmaus-ryhmän toimintatavat vaihtelevat paikallisista olosuhteista riippuen, mutta joka puolella maailmaa kierrätystyö on niiden yleisin tulonlähde. Sosiaali-, koulutus- ja edunvalvontatyötä rahoitetaan myös lahjoitusvaroilla ja länsieurooppalaisella valtiollisella projektituella.

Emmaus International eli Kansainvälinen Emmaus on paikallisten Emmaus-ryhmien kansainvälinen kattojärjestö. Joka neljäs vuosi ryhmien edustajat kokoontuvat maailmankokoukseen, jossa sovitaan yhteistoiminnasta inhimillisemmän maailman puolesta. Kansainvälisen Emmauksen toimistossa Pariisissa työskentelee toistakymmentä ihmistä.

Lisää tietoa löydät Kansainvälisen Emmauksen ja Emmaus Euroopan kotisivuilta.

Eri maiden Emmaus-ryhmien yhteystiedot.