Emmauksen tapa toimia kehitysyhteistyössä on antaa pitkäjänteistä tukea kumppaneiden omille hankkeille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

CUNA NAZARETH PERUSSA

Päiväkoteja Perussa

Fundación Cuna Nazareth on 60-luvulla Perun Emmauksen aloitteesta syntynyt kansalaisjärjestö. Se syntyi tarpeesta auttaa lapsia, jotka vanhempien työssäkäynnin vuoksi joutuivat viettämään pitkiä aikoja yksin kotona, vaikka olivat vielä aivan liian pieniä huolehtimaan itsestään. Tällä hetkellä säätiöllä on Liman alueella Chorrillosissa päiväkoti, jossa reilut 100 köyhien perheiden lasta saa turvallisen päivähoidon.

Cuna Nazarethin lapset tulevat köyhistä, ns. ongelmaperheistä. Päiväkodissa lapset saavat aamiaisen, lounaan ja vielä päivällisen ennen kotiinlähtöä. Aliravittujen lasten kasvua pyritään tukemaan lisäravintein. Lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan sekä psykologin että sosiaalityöntekijän palveluita. Säätiön laajempana tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaiseminen, sosiaalisten oikeuksien ulottaminen laajemmalle sekä tasa-arvoisemman aseman luominen slummista tuleville lapsille.

Emmaus Helsinki tukee kirpputorituotollaan päiväkodin toimintaa Kehitysmaayhdistys Pääskyjen välityksellä.

Työttömistä nuorista kierrätyksen ammattilaisiksi

Cuna Nazareth alkaa rakentaa kierrätyskeskusta, jossa koulutetaan köyhien perheiden työttömistä nuorista kierrätyksen ammattilaisia. Hankkeen tavoite on nuorten naisten ja miesten sosiaalisen aseman parantaminen koulutuksen ja työpaikkojen luomisen avulla sekä ympäristön tilan kohentaminen kierrätystoiminnan avulla. Osa nuorista saa koulutuksen päätyttyä työpaikan kierrätyskeskuksessa, muut lähtevät ammattikoulutuksen saaneina etsimään työtä muualta. Kun kierrätyskeskus on saavuttanut omavaraisuuden, on tarkoitus, että siitä saadulla ylimääräisellä tulolla tuetaan Cuna Nazarethin päiväkodin toimintaa.

Cuna Nazarethin kanssa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa ovat mukana Emmaus Helsinki sekä kolme muuta Suomen Emmaus-ryhmää: Kehitysmaayhdistys Pääskyt, Emmaus Westervik ja Emmaus Åland. Vuosina 2011-2012 rakennettiin puitteet kierrätyskeskukselle ja 2012-2013 vakiinnutetaan kierrätyskeskuksen toiminta sekä koulutetaan ensimmäiset nuoret. Hankkeelle on myönnetty Suomen Ulkoministeriön hanketukea.

Cuna Nazareth 50 vuotta: