Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri-ikäisille ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman puolesta.

VIRO

Tukea kehitysvammaisille ja vanhuksille

Viron Kohilassa toimivaa kehitysvammaisten Katikotia ja saman säätiön ylläpitämää vanhusten turvakeskusta tuemme yhteistyössä Karjalohjan Toivo ja Rauha ry:n kanssa.

Katikodissa yhdeksän kehitysvammaista aikuista elää kodinomaisissa olosuhteissa entisessä neuvostoeliitin lomakodissa. Tätä idyllistä mutta aika ränsistynyttä taloa korjailemme yhdessä talon asukkaiden kanssa. Asumisolosuhteiden kohentamiseen annamme myös taloudellista tukea sekä huonekaluja ja muita tavaroita.

Vanhusten turvakeskus Kohilassa pitää yllä kirpputoria rahoittaakseen vanhusten ateriapalvelua. Turvakeskukseen vanhukset voivat tulla viettämään aikaa ja tapaamaan toisiaan. Turvakeskusta tuemme huonekalu- ja taloustavaralahjoituksilla.