Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Teemme työtä yhdessä, autamme toisiamme ja samalla myös itseämme.

EMMAUKSEN IHANTEET

Kirjassaan Veljeys - ihmiskunnan elinehto Abbé Pierre sanoo: "Pystymmekö seuraamaan välinpitämättöminä, miten kokonaiset väestönosat köyhtyvät köyhtymistään? Voimmeko jättää sadat tuhannet nuoret työttömyyden kouriin ja sulkea heidät omaan epätoivoonsa vailla tulevaisuutta? Annammeko vihan, rasismin ja keskinäisen pelon yhä vain kasvaa?

Tänä päivänä, kun maailmasta on tullut yksi yhteinen kylä, meidän on pakko jakaa uudelleen. Se ei koske vain työtä, se koskee myös varallisuuttamme. Meidän on lopultakin opittava elämään yhdessä kaikkine eroavuuksinemme ja meidän on taisteltava kaikin voimin, yksin ja yhdessä, sen puolesta että jokainen meistä voisi elää ihmisarvoista elämää."

Kaikkia maailman Emmaus-ryhmiä yhdistävät Emmaus-liikkeen arvot, jotka on kiteytetty liikkeen manifestiin. Se kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Yhteinen työ ja toistemme tuki auttavat meitä toteuttamaan kehotusta omassa elämässämme.