Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen liike, jonka tehtävänä on auttaa kärsiviä ja siten edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

EMMAUS ON...

...poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen solidaarisuusliike, joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta paikallisesti ja globaalisti yhteistyössä eri maiden ruohonjuuritason yhteisöjen kanssa. Päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinolojen parantaminen ja eriarvoisuuden syiden poistaminen vaikuttamalla päättäjiin ja yleisiin asenteisiin. Kaikkialla maailmassa Emmaus-yhteisöt osoittavat omalla elämällään ja toiminnallaan, että keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja solidaarisuuteen perustuva ja ekologisesti kestävä elämäntapa on todellinen vaihtoehto. Maailmassa on n. 350 Emmaus-ryhmää 38 maassa. Toimintatavat vaihtelevat paikallisista olosuhteista riippuen, mutta joka puolella maailmaa kierrätystyö on niiden yleisin tulonlähde. Suomessa on kuusi Emmaus-ryhmää.

EMMAUS ON...

...kirpputori, jonka asiakkaana, lahjoittajana tai vapaaehtoisena edistät kierrätystä ja vastuullista kuluttamista ja samalla tuet yhteistyökumppaneitamme ja avuntarvitsijoita neljässä maanosassa. Emmaus Helsingillä on kirpputori Vallilassa ja Lauttasaaressa.

EMMAUS ON...

...työyhteisö, jossa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten on mahdollista tehdä mielekästä vapaaehtoistyötä omien kykyjensä ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman puolesta. Emmaus Helsingin vapaaehtoiset työskentelevät pääasiassa Vallilan ja Lauttasaaren kirpputoreilla.

EMMAUS TEKEE...

...kehitysyhteistyötä antamalla pitkäjänteistä tukea kumppaneiden hankkeille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Myös kotimaan ja lähialueiden asunnottomat ja muut avuntarvitsijat saavat vaateapua ja rahallista tukea. Emmaus Helsingin yhteistyökumppanit ovat mm. Perussa, Etelä-Afrikassa, Puolassa, Ukrainassa, Liettuassa ja Virossa.

Juhlakirja: Työtä, tukea, toivoa - Emmaus Helsinki 50 vuotta: