Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Teemme työtä yhdessä, autamme toisiamme ja samalla myös itseämme.

MAAILMAN EMMAUS

Emmaus-liike syntyi Pariisissa vuonna 1949, kun Abbé Pierre, pappi ja kansanedustaja, avasi ovensa muutamalle yhteiskunnan syrjimälle miehelle ja pyysi heitä mukaan auttamaan toisia. Yhdessä Abbé Pierren kanssa nämä syrjäytyneet ja usein äärimmäisen epätoivoiset miehet alkoivat rakentaa yksinkertaisia asuntoja itselleen ja muille asunnottomille.

Pariisin Emmauksen innoittamat ihmiset muodostivat vastaavia ryhmiä muualla Ranskassa, Euroopassa ja ympäri maailmaa. Emmaus-ryhmiä on 37 maassa yhteensä 327. Varoja kerätään kaikkialla maailmassa pääasiassa kirpputoritoiminnalla. Ryhmät ovat itsenäisiä ja toimivat hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuuriympäristöissä, mutta kaikkia ryhmiä yhdistävänä tekijänä ovat Emmaus-liikkeen arvot.

Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Yhteinen työ ja toistemme tuki auttavat meitä toteuttamaan kehotusta omassa elämässämme.