Emmaus-liikkeen manifesti kehottaa meitä puuttumaan inhimilliseen kärsimykseen ja raivaamaan pois sen syitä. Teemme työtä yhdessä, autamme toisiamme ja samalla myös itseämme.

EMMAUS-LIIKKEEN YLEISMAAILMALLINEN MANIFESTI

"Auta ensin eniten kärsiviä"

Nimemme Emmaus viittaa palestiinalaiseen kylään, missä toivonsa menettäneet löysivät uudelleen toivon. Tämä nimi muistuttaa kaikkia, niin uskovia kuin ei-uskovia, yhteisestä vakaumuksestamme, jonka mukaan vain rakkaus voi yhdistää meitä ja auttaa meitä pääsemään yhdessä eteenpäin.

Emmaus-liike syntyi marraskuussa 1949 kahden ihmisryhmän kohtaamisesta. Toiseen ryhmään kuuluvat olivat epäoikeudenmukaisuutta nähdessään tiedostaneet oman etuoikeutetun asemansa ja yhteiskunnallisen vastuunsa, ja toisen ryhmän ihmiset olivat kadottaneet elämänsä tarkoituksen. Vakaumus, että ihminen juuri muita vapauttamalla vapauttaa itsensäkin, sai aikaan, että kumpikin ryhmä päätti yhdistää tahtonsa ja toimintansa voidakseen auttaa toisiaan ja auttaa niitä, jotka kärsivät.

Tätä pyrkimystä toteuttamaan muodostettiin yhteisöjä, jotka työskentelevät voidakseen elää ja antaa toisille.

Lisäksi on syntynyt ystävien ja vapaaehtoisten ryhmiä, jotka sekä yhteiskunnallisella että yksityisen toiminnan tasolla käyvät tätä taistelua.

 1. Lakimme on koko ihmiskuntaa koskeva periaate. Siitä riippuu myös jokainen elämisen arvoinen elämä, jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle yhteiskunnalle kuuluva aito rauha ja ilo:
  "Auta niitä, jotka ovat kovaonnisempia kuin sinä, ja vasta sitten itseäsi."
  "Auta ensiksi sitä, joka eniten kärsii."
 2. Vakaumuksemme on, että tämän lain noudattamisen tulee elähdyttää kaikkia pyrkimyksiä oikeudenmukaisuuteen ja näin ollen rauhaan ihmisten kesken.
 3. Pyrkimyksemme on, että jokainen yksilö, jokainen yhteiskunta ja jokainen kansakunta voisi elää, puolustaa oikeuksiaan ja toteuttaa itseään vuorovaikutuksen ja keskinäisen jakamisen kautta sekä yhtäläisen ihmisarvon pohjalta.
 4. Toimintatapamme on luoda, ylläpitää ja elävöittää elinympäristöjä, joissa kaikki voivat tuntea itsensä vapaiksi ja kunnioitetuiksi, tyydyttää omat tarpeensa ja auttaa toisiaan.
 5. Tärkein keinomme kaikkialla, missä se on mahdollista, on hylätyn tavaran talteenotto. Sen avulla tavaralle palautetaan sen arvo ja saadaan hätätilanteissa suuremmat mahdollisuudet pikaiseen toimintaan kaikkein pahimmin kärsivien auttamiseksi.
 6. Kaikkia muitakin keinoja, jotka herättävät ihmisten omantunnon ja tietoisuuden haasteistaan, on käytettävä, jotta autettaisiin ja saataisiin ihmiset auttamaan ensiksi kaikkein eniten kärsiviä ottamalla osaa heidän vaivoihinsa ja kamppailuihinsa - niin yksityisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla - kunnes kaiken hädän syy on poistettu.
 7. Vapautemme: Emmausta johtaa tehtävänsä toteuttamisessa ainoastaan se ihanne, joka on ilmaistu tässä manifestissa, eikä sillä ole muuta auktoriteettia kuin se, joka on syntynyt sen omassa piirissä sen omien sääntöjen pohjalta. Se toimii Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymän ihmisoikeuksien julistuksen hengessä noudattaen kunkin yhteiskunnan ja kansakunnan oikeudenmukaisia lakeja ja hyväksymättä poliittisia, rodullisia, kielellisiä, uskonnollisia tai muita raja-aitoja.
  Keneltäkään, joka haluaa osallistua toimintaamme, ei edellytetä mitään muuta kuin että hän hyväksyy tämän manifestin sisällön.
 8. Jäsenistömme: Tämä manifesti muodostaa Emmaus-liikkeen selkeän ja täsmällisen perustan. Jokaisen ryhmän, joka haluaa olla sen aktiivijäsen, tulee hyväksyä se ja toteuttaa sitä myös toiminnassaan.

Ranskasta suom. Kalevi Nyytäjä 2009